Zlín

V loňském roce se festival konal ve spolupráci s filmovým festivalem i ve Zlíně, od počátku spolupracujeme s Kulturní stezkou sv. Cyrila a Metoděje, která je zřízena Zlínským krajem. festival v tomto kraji začal a tradičně se koná na několika místech a každý rok pod patronací hejtmana Zlínského kraje. V letošním roce spolupracujeme s odborem vnějších vztahů ZK, které je velmi úspěšné s navazováním partnerských vztahů s městy a regiony Ruské federace.  Zlínský kraj má partnerské smlouvy s ruskými oblastmi - Samarská a Jaroslavská. připravuje se i další partnerská oblast (Vologdská). Výsledkem je  spolupráce na dvou největších putovních výstav letošního ročníku - Kulturního dědictví UNESCO Ruské federace a Kulturního dědictví UNESCO Bosny a Hercegoviny. Obě výstavy tak budou nejlepší pozvánkou na festival a program v městech Zlínského kraje - Staré Město, Uherské Hradiště, Velehrad a poprvé Uherský Brod.