20:00 ZBOJNICKÁ VATRA (dochutnávka)

Závěr SLOVANSKÉHO DNE v Archeoskanzenu bude patřit lidové zábavě a dochutnávce vín i národních specialit s neformálním vystoupením všech účinkujících u zbojnické vatry.