Zapomenuté Srbsko (a výročí)

sál Evropa Hodonín (1. června - 16. září 2018)

Sál Evropa Hodonín 

pátek 1. června 10.00 - 16.30

přednáška na vybraná tématy výstavy v rámci konference CISLa 2018

Sál Evropa Hodonín

pátek 1. června 20.00

Zahájení výstavy 

Sál Evropa Hodonín

pátek 1. června 20.30

hudební večer s srbským souborem RADOST, cimbálovou muzikou VOJARA a skupinou BALKAN SOUL s ochutnávkou vína a besedou u cimbálu

Výstava věnována 100. výročí vzniku a trvání naší republiky nabídne pohled na nepřehlédnutelný a významný vliv česko-srbských vztahů nejenom před rokem 1918, ale i po vzniku republiky. Lužičtí Srbové byli dlouhá léta nedílnou součástí Koruny České a měli být i součástí nově vznikající republiky, balkánští Srbové výrazně ovlivnili průběh národního obrození a boje o naší samostatnost. I po roce 1918 balkánští Srbové nejvýrazněji protestovali a nabízeli aktivní pomoc v letech nejtěžších - v roce 1938 a 1968. Výstava připomene hned několik významných a letos populárních "osmičkových" výročí, které měla zásadní vliv na budování naši státnosti a jsou většinou zásadně opomenuty. Součástí panelové výstavy bude exkluzivní vystavení vzácných unikátních exponátů - např. srbských pasů T.G.Masaryka nebo šavle generála  F.A.Zacha

Další "osmičková" výročí

1150 let - Slovanský jazyk se stal liturgickým (868)

950 + 850 let - Pád Retry (1068) a Arkóny (1168): symbol porážky slovanského pohanství

670 let - Inkorporace Horní Lužice do Koruny České (1348)

470 let - NOWY ZÁKON - první pokus o vytvoření spisovné dolnosrbštiny (1548)

200 let - První srbský slovník - základ srbského národního obrození (1818)

170 let - První slovanský sjezd - Manifest k evropským národům (1848)

150 + 90 let - první krajanský spolek Česká beseda (1868) - otevřen Československý dům (1928)

140 let - Mezinárodní uznání nezávislosti Srbska (1878)

95 let - První velká zahraniční návštěva oslav na Velehradě byla z Lužice (1913)

80 let - Sympatie srbské (jugoslávské) veřejnosti v době mnichovské krize (1938)

50 let - podpora Srbska (Jugoslávie) v době okupace 1968, ale i po ní

panely osobností 

Sv. Ludmila  -poloviční polabská Slovanka

Dušan Štěpán - souputník Karla IV. a nejvýznamnější srbský král

Vuk Karadžič - iniciátor srbského obrození a vzor pro naše obrozence

P.J.Šafařík - ředitel gymnázia v Novém sadu a iniciátor vzniku Letopisů srbských

F. A. Zach -první srbský generál a iniciátor strategického srbského plánu Načertanije

T. G. Masaryk - podporovatel vzniku jednotného jihoslovanského státu a jeho propojení s ČR společně s Lužicí

Gorazd II. (Matěj Pavlík) - první metropolita československé pravoslavné církve, vysvěcen v Bělehradě

Josef Šindar - přední znalec a obdivovatel lužickosrbské historie, kultury a jazyka