Zapomenuté Srbsko (a výročí)

sál Evropa Hodonín (1. 6. - 16. září 2018)

DOPROVODNÝ PROGRAM

sál Evropa Hodonín

pátek 1. června 2018

20:00 ZAPOMENUTÉ SRBSKO 

(vernisáž a přednáška)

20:30 SRBSKÝ VEČER I. 

(vystoupení moravské CM Vojara, srbského souboru RADOST a lužickosrbského souboru PŘESPÓLNI + ochutnávka vín a specialit)

Výstava věnována 100. výročí vzniku a trvání naší republiky nabídne pohled na nepřehlédnutelný a významný vliv česko-srbských vztahů nejenom před rokem 1918, ale i po vzniku republiky. Lužičtí Srbové byli dlouhá léta nedílnou součástí Koruny České a měli být i součástí nově vznikající republiky, balkánští Srbové výrazně ovlivnily průběh národního obrození a boje o naší samostatnost. I po roce 1918 balkánští Srbové nejvýrazněji protestovali a nabízeli aktivní pomoc v letech nejtěžších - v roce 1938 a 1968. Výstava připomene hned několik významných a letos populárních "osmičkových" výročí, které měli zásadní vliv na budování naši státnosti a jsou většinou zásadně opomenuty. 

"Osmičková" výročí

 • 100. výročí vzniku ČSR i  Království SCHS

 • 50. výročí okupace ČSR v roce 1968 a srbského jara + velké demonstrace v Bělehradě proti  okupaci i k tragické smrti Jana Palacha

 • 80 let od mnichovských událostí v roce 1938 a  nabídky o konkrétní pomoc ze strany srsbké veřejnosti 

 • 200. výročí vydání prvního srbského slovníku Vuka Karadžiče v roce 1818

 • 200. výročí narození srbského "Shakespeara" dramatika Matija Bana (1818 - 1903)

 • 670 let od právního ustanovení Koruny české a připojení částí Lužice (1348 - 5. dubna),

 • 650 let - v roce 1368 pak připojení Dolní Lužice ke Koruně české

 • 470 let od prvního lužickosrbského rukopisu Nowy zakon od Miklawša Jakubice (1548) , který patrně vycházel z české verze bible

 • 170 let od trvání I. Slovanského sjezdu v Praze (2. - 12. 6. 1848)

 • 220. výročí od narození "otce národa" Františka Palackého

 • 140 let od mezinárodního uznání srbského státu (červenec 1878 - Berlínský kongres)

 • 70 let od vyloučení Jugoslávie z Informbyra (1948 - 28.června)

 • 70 let - Schválení "Zákona o zachování práv lužickosrbského obyvatelstva" (Sasko -1948)

 • 1150 let - schválení překladu bible do slovanského jazyka a potvrzení slovanského jazyka jako dalšího liturgického jazyka papežem Hadrianem II. (Gloria in excelsis Deo)

 • 750 let - v roce 1168 padla Rujána a spolu s tím definitivně i pohanství u Polabských Slovanů

 • 150 let - založení České besedy v Bělehradě

 • 90 let - otevření Českého domu v Bělehradě