Vsetín

Město balkánského filmu díky aktivitě místní společnosti Balkanfilm, která pořádá již 22 let přehlídku balkánské kinematografie pod názvem Vsetínský filmový maratón a je také distributorem úspěšných nových balkánských filmů. V letošním roce nabídneme festivalu putovní výstavu BOSENSKÁ KINEMATOGRAFIE, která představí desítku mezinárodně nejúspěšnějších filmů a pak i panely všech filmů nejúspěšnějšího balkánského a bosenského režiséra Emira Kusturici.