Vojtěch Merunka

Doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D. je vysokoškolský učitel, odborník v oblasti objektově orientovaného programování, autor odborných publikací a také autor a propagátor jazyka novoslověnština. Vojtěch Merunka se narodil v Čáslavi a po maturitě na místním gymnáziu absolvoval inženýrský obor elektronické počítače na FEL ČVUT v Praze. Je doktorem v oboru zpracování dat a matematického modelování a docentem v oboru informační management. Přednáší softwarové inženýrství na PEF ČZU v Praze a na FJFI ČVUT v Praze. Vojtěch Merunka je od roku 2015 předsedou Slovanské unie z. s.