Velkomoravani DĚTEM

Velkomkoravané si připravilo aktivity a ukázky z doby Velké Moravy. Konkrétně ukázky tkalcovských technik a oděvů, mletí mouky, pečení chleba a placek v hliněných pecích, zbrojnici s možností vyzkoušení zbroje a zbraní, lukostřelnici, házení oštěpem, hrnčíře, kováře, historické hry a další.