Kulturní dědictví UNESCO    Ruské federace

  Praha (1. - 19.6.), Brno (29.6. - 30.7.), Staré Město (1.8. - 3.9.), Hodonín (4. - 11.9.), Mikulčice (12.9.), Uherský Brod (12.9. - 31.10.)

Ve spolupráci s velvyslanectvím Ruské federace v ČR, Ruským střediskem vědy a kultury v Praze, Generálním konzulátem v Praze a Puškinovým muzeem Michalovskoe připravujeme putovní přehlídku všech položek na seznamu kulturního dědictví UNESCO Ruské federace. Výstava se koná u příležitosti světového výročí UNESCO - 150  let od narození slavného ruského básníka a prvního nositele Nobelovy cena za literaturu básníka a spisovatele Ivana A. Bunina. BONUS: Výstavu doplní kolekce 21 miniatur klasických ruských národních krojů. Doprovodné akce zajistí české organizace zastupující ruskou menšinu v ČR. Výstava PAMĚŤ SVĚTA bude speciálně a samostatně umístěna do prostor Památníku Velké Moravy Staré Město

18 x Materiální dědictví

Historické centrum Petrohradu a související skupiny památek (1999), Kižský pogost (1990), Moskva - Kreml a Rudé náměstí (1990), Kulturní a historický komplex Soloveckých ostrovů (1992), Historické památky Novgorodu a okolí (1992), Bílé památky Vladimiru a Suzdalu (1992), Architektonický komplex Trojicko-sergijevské lávry v Sergijevě Posadu (1993), Chrám Nanebevstoupení Páně v Kolomenském (1994), Komplex Ferapontova kláštera (2000), Historický a architektonický komplex Kazaňského kremlu (2000), Citadela, staré město a opevnění Derbentu (2003), Komplex Novoděvičího kláštera (2004), Historické centrum Jaroslavle (2005), Struveho geodetický oblouk (2005), Starobylé město Chersonésos a jeho chora (2013), Bulgarský historický a archeologický komplex (2014), Chrám a klášter Zesnutí přesvaté Bohorodice v ostrovním městě Svijažsku (2017), Kostely Pskovské školy architektury (2019)

12 x Přírodní dědictví


Komijské pralesy (1995),  Jezero Bajkal (1996),  Kamčatské sopky (1996) + (2001),  Zlaté hory Altaje (1998),  Západní Kavkaz (1999),  Kurská kosa (2000),  Uvsunurská kotlina (2003), Přírodní systém Wrangelova ostrova (2004),  Náhorní plošina Putorana (2010),  Přírodní park Lenské sloupy (2012),  Krajina Daurie (2017),  Centrální Sichote-Aliň (2001), Dolina řeky Bikin (2018)

2 x Nemateriální dědictví

Kulturní prostor a orální kultura zabajkalských starověrců (2008), Oloncho - jakutský hrdinný epos (2008)

1 x Světové výročí UNESCO

150 let od narození prvního ruského laureáta Nobelovy ceny za literaturu - 

básníka a spisovatele I.A.Bunina (1870-1952)