Kulturní dědictví UNESCO 

Ruské federeace

Ve spolupráci s velvyslanectvím Ruské federace v ČR, Ruským střediskem vědy a kultury v Praze, Generálním konzulátem v Praze a Puškinovým muzeem Michalovskoe připravujeme putovní přehlídku všech položek na seznamu kulturního dědictví UNESCO Ruské federace. Výstava bude doplněna i kolekcí  21 miniatur klasických ruských národních krojů. Doprovodné akce zajistí české organizace zastupující ruskou menšinu v ČR. Výstava se koná u příležitosti světového výročí UNESCO - 150  let od narození slavného ruského básníka a prvního nositele Nobelovy cena za literaturu básníka a spisovatele Ivana A. Bunina. 

1. - 17. 4.       Krajský úřad JMK Brno
21.4. - 10.5.  Krajský úřad ZK Zlín
21.5. - 10.7.  Polyfunkční sál Staré Město
22. 5.              Lázně Hodonín 
23. 5.              Pohansko + Cyklosféra Břeclav
24. 5.              Slovanské hradiště Mikulčice
1. - 19.6.        Poslanecká sněmovna Praha
20.8. - 11.9.   Regionální centrum Hodonin
13.9. - 30.10. Knihovna Uherský Brod


obsah výstavy

materiální dědictví UNESCO

 1. Historické centrum Petrohradu a související skupiny památek - Historic Centre of Saint Petersburg and Related Groups of Monuments Barokní a klasicistní stavby ve vzácné slohové a urbanistické jednotě - metropole vzniklá od r. 1703 doslova z ničeho na příkaz Petra Velikého. 1990 - https://whc.unesco.org/en/list/540

 2. Kižský pogost - Kizhi Pogost Církevní dvorec s dřevěnými kostely z poč. 18. století a zvonicí z 60. let 19. století na ostrově v severní části Oněžského jezera. 1990 - https://whc.unesco.org/en/list/544

 3. Moskva - Kreml a Rudé náměstí - Kremlin and Red Square, Moscow - Včetně Chrámu Vasila Blaženého. 1990 - https://whc.unesco.org/en/list/545

 4. Kulturní a historický komplex Soloveckých ostrovů- Cultural and Historic Ensemble of the Solovetsky Islands - Na šesti ostrovech v Bílém moři jsou stopy po prehistorickém osídlení i klášterní stavby z 16. až 19. století. 1992 - https://whc.unesco.org/en/list/632

 5. Historické památky Novgorodu a okolí - Historic Monuments of Novgorod and Surroundings - První metropole Ruska, centrum pravoslavné církve a ruské architektury.
  1992 - https://whc.unesco.org/en/list/604

 6. Bílé památky Vladimiru a Suzdalu - White Monuments of Vladimir and Suzdal - Dvě slavná historická centra ruského umění. Soustředěny jsou zde náboženské i světské památky. 1992 - https://whc.unesco.org/en/list/633

 7. Architektonický komplex Trojicko-sergijevské lávry v Sergijevě Posadu - Architectural Ensemble of the Trinity Sergius Lavra in Sergiev Posad - Centrum ruského pravoslaví, postupně budované od r. 1345, okolo nějž později vyrostlo město Sergijev Posad. Pohřební místo Borise Godunova i knížat Trubeckých, interiéry některých kostelů vyzdobeny freskami a ikonami Andreje Rubleva. 1993 - https://whc.unesco.org/en/list/657

 8. Chrám Nanebevstoupení Páně v Kolomenském - Church of the Ascension, Kolomenskoye
  Chrám Nanebevzetí Páně z roku 1532; dnes ležící v Moskvě. Jeho konstrukce (poprvé použita kamenná jehlancová střecha) měla velký vliv na ruskou architekturu.
  1994 -https://whc.unesco.org/en/list/634

 9. Komplex Ferapontova kláštera - The Ensemble of Ferrapontov Monastery
  Komplex ruského pravoslavného kláštera (monastýru) z 15. až 17. století ležící ve Vologdské oblasti. 2000 - https://whc.unesco.org/en/list/982

 10. Historický a architektonický komplex Kazaňského kremlu Historic and Architectural Complex of the Kazan Kremlin - Zahrnuje skupinu historických budov z období od 16. do 19. století a pozůstatky dřívějších staveb od 10. do 16. století. 2000 - Http://whc.unesco.org/en/list/980

 11. Citadela, staré město a opevnění Derbentu - Citadel, Ancient City and Fortress Buildings of Derbent - Město v Dagestánu - součást severní linie Perské říše za vlády Sásánovců. Kamenné opevnění vzniklo v 5. stol. a je tvořeno dvěma rovnoběžnými zdmi, které tvořily bariéru od moře až na vrchol hory. 2003 - https://whc.unesco.org/en/list/1070

 12. Komplex Novoděvičího kláštera - Ensemble of the Novodevichy Convent - Klášter byl postaven v 16. až 17. století v tzv. moskevském barokním stylu. Na přilehlém hřbitově je pohřbeno mnoho vynikajících ruských osobností. 2004 - https://whc.unesco.org/en/list/1097

 13. Historické centrum Jaroslavle - Historical Centre of the City of Yaroslavl - Obchodní centrum od 11. stol. Klášter Spasskij z 16. stol. Rozsáhlá výstavba v 17. stol. je důsledkem urbanistického plánování Kateřiny Veliké. 2005 - https://whc.unesco.org/en/list/1170

 14. Struveho geodetický oblouk - Struve Geodetic Arc Řetězec triangulačních bodů sahající od Hammerfestu v Norsku až k Černému moři, zbudovaný mezi roky 1816-1855. V délce 2820 km prochází Švédskem, Finskem, Běloruskem, Estonskem, Litvou, Lotyšskem, Ruskem, Moldavskem a Ukrajinou. 2005 - https://whc.unesco.org/en/list/1187

 15. Starobylé město Chersonésos a jeho chora (sporné) Ancient City of Tauric Chersonese and its Chora - Starořecké město založené v 5. století před naším letopočtem. Roku 2014 byla památka spolu s celým poloostrovem Krym anektována Ruskou federací. Organizace UNESCO tuto anexi sice neuznává a nevysílá proto k památce inspekce, avšak fakticky je Chersonésos v péči Ruské federace, která ji eviduje jako objekt kulturního dědictví federálního významu. 2013 - https://whc.unesco.org/en/list/1411

 16. Bulgarský historický a archeologický komplex - Bolgar Historical and Archaeological Complex Středověké centrum Volžského Bulharska; dnes v Tatarstánu.
  2014 - https://whc.unesco.org/en/list/981

 17. Chrám a klášter Zesnutí přesvaté Bohorodice v ostrovním městě Svijažsku
  Assumption Cathedral and Monastery of the town-island of Sviyazhsk Církevní komplex na říčním ostrově, jehož historie sahá až do 16. století. 2017 - https://whc.unesco.org/en/list/1525

 18. Kostely Pskovské školy architektury -Churches of the Pskov School of Architecture Historické centrum města se zachovanou centrální pevností i částečně středověkým opevněním. 2019 - https://whc.unesco.org/en/list/1523/

přírodní dědictví

 1. Komijské pralesy - Virgin Komi Forests Oblast panenských lesů na severu evropské části Ruska. 1995 https://whc.unesco.org/en/list/719

 2. Jezero Bajkal - Lake Baikal Nejstarší a nejhlubší jezero na světě, v jeho vodách žije řada endemických druhů fauny. 1996 - https://whc.unesco.org/en/list/754

 3. Kamčatské sopky Volcanoes of Kamchatka
  Mnoho druhů sopek a velké množství jiných vulkanických jevů na Kamčatce, poloostrově u Tichého oceánu. 1996, 2001 -https://whc.unesco.org/en/list/765

 4. Zlaté hory Altaje Golden Mountains of Altai Jedna z mála evropských horských oblastí, ve které se dosud neprojevily lidské zásahy.
  1998 - https://whc.unesco.org/en/list/768

 5. Západní Kavkaz Western Caucasus Pásy nedotčených horských lesů jsou v Evropě unikátní. 1999 https://whc.unesco.org/en/list/900

 6. Kurská kosa Curonian Spit - 98 km dlouhá a místy pouze 400 m široká písečná kosa obydlená od prehistorických dob. Zhruba polovina území náleží Litvě. 2000 - https://whc.unesco.org/en/list/994

 7. Centrální Sichote-Aliň Central Sikhote-Alin Pohoří na ruském Dálném východě, na břehu Japonského moře, porostlé jedním z nejneobvyklejších lesů mírného pásu na světě. V této oblasti, kde se setkává tajga se subtropy, žijí vedle sebe jižní i severní druhy zvířat. 2001 - https://whc.unesco.org/en/list/766

 8. Uvsunurská kotlina Uvs Nuur Basin´Nejsevernější uzavřená pánev ve střední Asii. Mělké a velmi slané jezero je důležité pro migraci ptáků. 2003 - https://whc.unesco.org/en/list/769

 9. Přírodní systém Wrangelova ostrova Natural System of Wrangel Island Reserve
  Wrangelův ostrov nebyl ve čtvrtohorní době ledové zaledněn, a tak se zde vyvinul bohatý život. 2004 - https://whc.unesco.org/en/list/1023

 10. Náhorní plošina Putorana Putorana Plateau Rozlehlá oblast čedičových hor cca 100 km za polárním kruhem. Porosty tajgy a tundry; tisíce (!) jezer a množství řek i vodopádů (největší hustota na světě) - mimořádná oblast nejen v ruském, ale i světovém měřítku. 2010 - https://whc.unesco.org/en/list/1234

 11. Přírodní park Lenské sloupy Lena Pillars Nature Park Vertikální vápencovo-dolomitové sloupy vysoké až 300 m, táhnoucí se několik kilometrů podél břehu sibiřské řeky Leny (ve střední části jejího toku), v RepubLice Sacha.
  2012 - https://whc.unesco.org/en/list/1299

 12. Krajina Daurie - Landscapes of Dauria Louky, lesy a vodní plochy jsou útočištěm mnoha živočichů, především ptáků. 2017 - https://whc.unesco.org/en/list/1448

nemateriální dědictví 

 1. Kulturní prostor a orální kultura zabajkalských starověrců - 2008 https://ich.unesco.org/en/RL/cultural-space-and-oral-culture-of-the-semeiskie-00017#note_1

 2. Oloncho - jakutský hrdinný epos - 2008 https://ich.unesco.org/en/RL/olonkho-yakut-heroic-epos-00145

pomět světa

 1. Album of Indian and Persian Miniatures from the 16th through the 18th Century and Specimens of Persian Calligraphy - Documentary heritage submitted by the Russian Federation and recommended for inclusion in the Memory of the World Register in 2017.

 2. Archangel Gospel of 1092 - Documentary heritage submitted by Russian Federation and recommended for inclusion in the Memory of the World Register in 1997.

 3. Codex Suprasliensis - Mineia četia, Mart (The Supraśl Codex - Menology, March) - Documentary heritage submitted by Poland, Russian Federation and Slovenia and recommended for inclusion in the Memory of the World Register in 2007.

 4. Khitrovo Gospel - Documentary heritage submitted by Russian Federation and recommended for inclusion in the Memory of the World Register in 1997.

 5. Maps of the Russian Empire and its collection of the 18th century - Documentary heritage submitted by Russian Federation and recommended for inclusion in the Memory of the World Register in 1997.

 6. Newspaper collections - Documentary heritage submitted by Russian Federation and recommended for inclusion in the Memory of the World Register in 1997.

 7. Ostromir Gospel (1056-1057) - Documentary heritage submitted by Russian Federation and recommended for inclusion in the Memory of the World Register in 2011.

 8. Radzwills' Archives and Niasvizh (Nieśwież) Library Collection - Documentary heritage submitted by Belarus in cooperation with Finland, Lithuania, Poland, Russian Federation and Ukraine and recommended for inclusion in the Memory of the World Register in 2009.

 9. Russian posters of the end of the 19th and early 20th centuries - Documentary heritage submitted by Russian Federation and recommended for inclusion in the Memory of the World Register in 1997.

 10. Slavonic publications in Cyrillic script of the 15th century - Documentary heritage submitted by Russian Federation and recommended for inclusion in the Memory of the World Register in 1997.

 11. Tolstoy's Personal Library and Manuscripts, Photo and Film Collection - Documentary heritage submitted by the Russian Federation and recommended for inclusion in the Memory of the World Register in 2011.

 12. The Historical Collections (1889-1955) of St. Petersburg Phonogram Archives - Documentary heritage submitted by Russian Federation and recommended for inclusion in the Memory of the World Register in 2001.

 13. The Laurentian Chronicle 1377 - Documentary heritage submitted by the Russian Federation and recommended for inclusion in the Memory of the World Register in 2013.

 14. The Sobornoye Ulozheniye of 1649 - Documentary heritage submitted by the Russian Federation and recommended for inclusion in the Memory of the World Register in 2015.

světové výročí UNESCO 

Ivan A.Bunin


miniatury ruských národních krojů

Kolekce miniatur klasických ruských národních krojů vytvořili odborníci Puškinova muzea Michalovskoe.