Kulturní dědictví UNESCO    Bosny a Hercegoviny

          Uherský Brod (12.6. - 30.7.), Brno (31.7. - 20.8.), Hodonín (21.8. - 5.9.), Staré Město (6. 9. - 30.10.), Uherské Hradiště (4.11. - 30.11.) ...

Ve spolupráci s velvyslanectvím Bosny a Hercegoviny v ČR a spolkem LASTAVICA připravujeme putovní přehlídku všech položek na seznamu kulturního dědictví UNESCO Bosny a Hercegoviny. V jednání je zapůjčení artefaktů prezentujících nemateriální dědictví UNESCO i nejvýznamnější položka zapsaná na seznam Paměť světa UNESCO - faksimile slavné Sarajevské Hagady.  Výstava se koná u příležitosti světového výročí UNESCO - 150  let od narození slavného bosenského básníka Jovana Dučiče. ČESKÝ BONUS: výstavu doplní panelová výstava prací českého architekta Karala Paříka, který v Bosně a Hercegovině a především v Sarajevu postavil 150 budov a vybudoval ze Sarajeva moderní evropské město. 

3+6=9 x Materiální dědictví

Starý most a staré město Mostar (2005), Most Mahmeda Sokoloviče Višegrad (2007), Středověké náhrobní kameny stećci  (2016),  PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM: Sarajevo - jedinečný symbol univerzální multikultury (1997),  Přírodní a architektonický komplex Jajce (2006),  Městské historické centrum Počitejl (2007),  Přírodní a architektonický komplex Blagaj (2007),  Přírodní a architektonický komplex Stolac (2007),  Židovský hřbitov v Sarajevu (2018)

5 x Přírodní dědictví

TENTATIVE LIST: Jeskyně Vjeternica (2004), Přírodní a architektonický komplex Blindije (2007), Prales Perućica (2017), Martin brod - komplex traventinových vodopádů (2019),  Staré bukové lesy a pralesy Karpat a dalších regionů Evropy (2019)

4 x Nemateriální dědictví

Výšivka Zmijanje (2014), Řezbářství Konjic (2017), Sbírání ožanky horské v pohoří Ozren (2018), Tradice soutěže sečení trávy v Kupres (2020)

2 X Paměť světa

Sarajevská hagada (2017), Sbírka rukopisů knihovny Gazi Husrev-beg (2017)

1 x Světové výročí UNESCO

150 let od narození básníka srbského básníka bosenského původu Jovana Dučiče (1871-1943)

Karel Pařík - architekt Sarajeva

Panelová výstava nabídne výběr nejvýznamnějších staveb českého architekta Karla Paříka, kterými zásadním způsobem změnil podobu Sarajeva. Výstavu doplní i panel o významných stavbách Bosny a Hercegoviny, na kterých se podíleli i další čeští architekti. I díky jeho práci se Sarajevo a komplex jeho nejvýznamnějších staveb dostal na seznam materiálního dědictví UNESCO.