TOP 10

nejvýznamnější festivalové aktivity

sbor MILANOSZ

pěvecké uskupení zabývající se originální interpretací prastarých slovanských písní, především z Ukrajiny a Balkánu. Na festivalu představí starodávné kozácké  písně z Dněpropetrovska zapsaných na seznam UNESCO

poklady UNESCO

pokračování tradice výstav prezentující položky zapsané na seznam UNESCO .- tentokrát za Bulharsko a Ukrajinu. 

jediná česká architektonická památka UNESCO

 jedinou původní a stále stojící architektonickou památkou na seznamu UNESCO od českého architekta je sídlo bukovinských metropolitů v Černovicích od architekta a mecenáše Josefa Hlávky. 

prezentace národních řemesel Ukrajiny

ve spolupráci s muzeem Ivana Hončara (Kyjev) představíme tradici ukrajinských národních řemesel - ve formě výstavy i ukázek práce ukrajinských mistrů

bulharské a ukrajinské večery

představí především originální bulharský a ukrajinský folklor, zvyky a národní speciality v komponovaném delším programu v Hodoníně (24.5.) a na Velehradě (25.5.)

rozšíření festivalových měst - Zlín

letos se festival poprvé uskuteční i ve Zlíně a v rámci Filmového festivalu Zlín nabídne první domácí (i světovou) prezentaci nového filmu Václava .Marhoula NABARVENÉ PTÁČE., který se z velké části natáčel i na Ukrajině

prezentace nových českých filmů natáčených na Ukrajině

kromě prezentace filmu NABARVENÉ PTÁČE (putovní výstava) se na festivalu představí i nová filmové verze příběhu NIKOLI ŠUHAJE LOUPEŽNÍKA režiséra Vladimíra Morávka. 

významná výročí 

a osobnosti 

celý festival budeme připomínat nejvýznamnější výročí a osobnosti dějin kultury a společnosti Bulharska a Ukrajiny .

stále inspirující bulharská cyrilice 

výstava k výročí bulharského křtu (864) a především vzniku nového slovanského písma - cyrilice. To inspirovalo nejenom kulturní rozmach Kyjevské Rusi, ale současné bulharské výtvarníky. Na výstavu naváže i výstava legendárních ukrajinských a bulharských evangelií na Velehradě.

šumní bulharští Češi

na festivalu představíme slavné Čechy, kteří se uplatnili nejenom na Ukrajině, ale především v Bulharsku. A právě těm bude věnována výstava prezentující slavné  "bulharské" Čechy.