TOP 10

nejvýznamnější festivalové aktivity

KRYNYCA

první koncertní turné posledního ukrajinského pěveckého souboru KRYNYCA, které jako poslední uchovává kulturní odkaz nejstarších kozáckých písní z Dněpropetrovska zapsaných na seznam UNESCO

UNESCO

pokračování tradice výstav prezentující položky zapsané na seznam UNESCO .- tentokrát za Bulharsko a Ukrajinu. Poprvé i nabídneme originální prezentaci v podání sboru KRYNYCA. 

JEDINÁ ČESKÁ EXISTUJÍCÍ ARCHITEKTONICKÁ PRÁCE UNESCO

 jedinou původní a stále stojící architektonickou památkou na seznamu UNESCO od českého architekta je sídlo bukovinských metropolitů v Černovicích od architekta a mecenáše Josefa Hlávky. Ve spolupráci s Nadací JH a Univerzitou v Černovcích nabídneme větší prezentaci stavby v rámci výstavy UKRAJINSKÉ UNESCO

PREZENTACE NÁRODNÍCH ŘEMESEL UKRAJINY 

ve spolupráci s muzeem Ivana Hončara (Kyjev) představíme tradici ukrajinských národních řemesel - ve formě výstavy i ukázek práce ukrajinských mistrů

BULHARSKÉ A UKRAJINSKÉ VEČERY

představí především originální bulharský a ukrajinský folklor, zvyky a národní speciality v komponovaném delším programu v Hodoníně a na Velehradě 

ROZŠÍŘENÍ FESTIVALOVÝCH MĚST 

letos se festival poprvé uskuteční i ve Zlíně a v rámci Filmového festivalu Zlín nabídne první domácí (i světovou) prezentaci nového filmu V.Marhoula NABARVENÉ PTÁČE., který se z velké části natáčel i na Ukrajině

PREZENTACE NOVÝCH FILMŮ NATÁČENÝCH NA UKRAJINĚ 

kromě prezentace filmu NABARVENÉ PTÁČE (putovní výstava) se na festivalu představí i nová filmové verze příběhu NIKOLI ŠUHAJE LOUPEŽNÍKA režiséra Vladimíra Morávka. 

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ A OSOBNOSTI OBSAHEM KONFERENCE CISLa 

v pořadí již třetí ročník mezinárodní lingvistické konference bude věnován nejenom vzniku spisovné ukrajinštiny a bulharštiny, ale i prezentaci významných výročí a osobností.

STÁLE INSPIRATIVNÍ BULHARSKÁ CYRILICE 

výstava k výročí bulharského křtu (864) a především vzniku nového slovanského písma - cyrilice. To inspirovalo nejenom kulturní rozmach Kyjevské Rusi, ale současné bulharské výtvarníky. Na výstavu naváže i výstava legendárních ukrajinských a bulharských evangelií na Velehradě.

ŠUMNÍ BULHARŠTÍ ČEŠI

na festivalu představíme slavné Čechy, kteří se uplatnili nejenom na Ukrajině, ale především v Bulharsku. A právě těm bude věnována výstava artefaktů Davida Vávry a prezentace "bulharských" Čechů.