sbor STOJANOVA GYMNÁZIA  (Velehrad)

Byl založen v září 2004, kdy bylo na Velehradě obnoveno gymnázium. Tento sbor navštěvují téměř všichni studenti prvního a druhého ročníku, kteří si vybrali jako volitelný předmět hudební výchovu. Sbor se věnuje především interpretaci duchovní hudby acapella v dějinném kontextu od gregoriánského chorálu až po současné hudební skladatele. Ve svém repertoáru má však také populární spirituály, gospely apod. Velký díl přípravy na jednotlivá vystoupení je věnován hlasové výchově. Prvním vystoupením sboru bylo Vánoční zpívaní 2004 na školních schodech. V dubnu 2005 se konal koncert spolu s Concord-Carlisle Concert Chorus z Massachusettes (USA) v basilice na Velehradě. Následně se sbor zúčastnil 36. ročníku festivalu gymnázií v Otrokovicích. V červenci pak reprezentoval svoji školu zpěvem při pouti na Velehradě, která byla přenášena v přímém přenosu Českým rozhlasem a ČT. V září 2005 se sbor zúčastnil sborového festivalu církevních škol v Brně. V prosinci 2005 pak uspořádal adventní koncert duchovní hudby. V březnu 2006 se úspěšně účastnil regionálního kola festivalu Gymnasium Cantant v Brně. V dubnu pak zakončil svým vystoupením přehlídku gymnaziálních pěveckých sborů XXXVII. ročníku festivalu v Otrokovicích. V červenci zpíval na národní pouti na Velehradě (přenášena ČT a ČRo 1) a v září při přímém televezním přenosu (TV NOE) k oslavám arcidiecéze ve Zlíně.

Mgr., MgA. Filip Macek, 1972
Vystudoval konzervatoř v Kroměříži, Janáčkovu akademii múzických umění v Brně v oboru řízení sboru u doc. Lubomíra Mátla a Cyrilometodějskou teologickou fakultu univerzity Palackého v Olomouci. Působil jako profesor Církevní konzervatoře a sbormistr ND v Brně. Vyučuje na Arcibiskupském gymnáziu, na Stojanově gymnáziu na Velehradě a v Katedrálním vzdělávacím středisku liturgické hudby a zpěvu v Olomouci. Je sbormistrem Vyškovského smíšeného pěveckého sboru, sboru Svatopluk v Uherském Hradišti a sboru AVE Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Jako dirigent spolupracuje s Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně. Je činný i jako varhaník a sbormistr v bazilice sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Mimořádným úspěchem je získání ceny Dr. Antonína Tučapského v roce 2007 za dirigentský výkon.