Dušan Kovačevič: SPÁLENÁ VEČEŘE

Smetanovy sady UH

sobota 2. června 2018 19.30

autor Dušan Kovačevič 

Srbský akademik, dramatik, scenárista. Jeho poetika je známa najmä grotesknosťou a autorovou schopnosťou miešať smutné s veselým, zveličovať a nevysmievať sa, ale práve naopak, upozorňovať diváka na problém našej spoločnosti a spolunažívania. Kovačevič je empatický pozorovateľ, ktorý podstatu nachádza v paradoxoch. Nášmu publiku ja známy úspešne prezentovanou inscenáciou Zberné stredisko (DSJCH získalo v r.1989 cenu za najtvorivejší čin roka a v r.1990 sa stal posledným víťazom federálnej divadelnej súťaže Jiráskov Hronov), Každý autor vydáva svedectvo o sebe spravidla cez svoja dielo. Kovačevič ja akoby autor pre všetky režimy, v ktorých sa ale vždy stáva disidentom. Je spisovateľom s nedosiahnuteľnou formou literárnej bravúry. Ak si prečítate ktorúkoľvek jeho hru (Maratónci bežia čestné kolo, Radovan III, Balkánsky špión, Profesionál, Doktor šuster a pod.), pochytí vás túžba vidieť ju na javisku, v prípade divadelníka uviesť ju, alebo si v nej zahrať niektorú z majstrovsky napísaných postáv.  Je také výjimečný filmový autor - podílel se na nejslavnějších srbských filmech. Divadelní hru PROFESIONÁL si sám v roce 2003 zfilmoval. Mnohé jeho další hry byly také převedeny na filmové plátno (např. vynikající filmy Kdo to tam zpívá a Maratonci běží čestné kolo režírované Slobodanem Šijanem ). Podle jeho scénáře natočil Emir Kusturica snímek UNDERGROUND. Kromě toho spolupracoval s celou řadou významných srbských režisérů. Má na kontě takřka dvě desítky filmových scénářů, např. URNEBESNA TRAGEDIJA (1991) a SABIRNI CENTAR (1989) režírované Goranem Markovičem, nebo komedii BALKÁNSKÝ ŠPION. 

režisér Ľuboslav Majera

narodil sa v Báčskom Petrovci - Vojvodina, absolvoval VŠMU v Bratislave - odbor divadelná réžia a ako vysokoškolský profesor, pedagóg pôsobí na akadémii umení v Banskej Bystrici a v Novom Sade v Srbsku, určite všetci vieme. To, že pracuje s našim divadelným súborom viac ako 30 rokov (od r.1985) sme tiež už v minulosti písali. Za tie roky, po Hriechu, Zbernom stredisku, Som Herbert, Kňazovi, Zabudla som a Kováčoch je Spálená večera už 7 inscenácia, ktorú s nami naštudoval. To, že predchádzajúcich 6 hier sme odohrali viac ako 320 krát a videlo ich niekoľko desiatok tisíc spokojných divákov (až na jednu výnimku) dávame na vedomie teraz, ako aj to, že od januára 2017 je Ľuboslav Majera Čestný občan mesta Brezna, 

Pozitívnou črtou v Kovačevičovej hry Spálená večera je,že autor nestráca humor, aj keď je to často smiech cez slzy. Divák prežíva ilúziu priemerného dňa priemernej srbskej rodiny, ale aj tu nastáva rozčarovanie z toho, že nie klišé nejakých rodinných vzťahov, ale banalita úpadkových mravov, samozrejme súvisiacich s beštialitou predchádzajúcich čias, posúva a rieši dramatický príbeh kovačevičovského levelu zo šachovnice života. 

Je to len o spálenej večeri, alebo o spálených vzťahoch? V jednej recenzii o hre sa napísalo: Keby k nám Spálená večera neprišla, museli by sme ju vymyslieť. Vidieť, zahrať, prežiť! a cítiť pritom bolestno-sarkastický úsmev autora, ktorý odkiaľsi sleduje toto divadlo sveta a tento svet, ako divadlo.   

preklad :  PhDr. Ján Jankovič, CSc., Dramaturgia, scéna, kostýmy, výber hudby, réžia : Ľuboslav Majera a.h., Asistent réžie: Matej Struhár

Osoby a obsadenie: 

Ruža - Veronika Cerovská, Milan - Juraj Haviar, Ľubomír Bagačka, Neven - Erik Škôlka,Julka - Veronika Giertlová, Kosta - Matej Struhár, Vasilije - Július Obernauer, Rajna - Jarmila Obernauerová,  doktor - Gabriel Obernauer,  Policajt - Milan Slamený

Na predstavení spolupracujú: 

Mária Kotočová, Renáta Papayová, Vladimír Ridzoň, Ondrej Podhradský, Pavol Moravčík

DSJCH BREZNO

A čo napísať o Divadelnom súbore Jána Chalupku mesta Brezno, ktoré patrí medzi najstarší v ochotníckom divadelnom dianí na Slovensku a svojimi výsledkami sa zaraďuje medzi najlepšie telesá? Možno niečo menej známe: len charakteristiku v číslach. Rok 2018 bude pre tento súbor jubilejný. Oslávime 95. výročie nepretržitej činnosti novodobej histórie súboru. Vždy pripomíname, že sa jedná o novodobú históriu súboru, nakoľko sme už viac krát upozornili, že už v r. 1844 sa hralo v Brezne Chalupkovo Kocúrkovo a hrávali sa potom ďalšie divadelné hry. Počas novodobého obdobia sa v r.1923 - 1955 odohralo 155 inscenácií, a od roku 1956 - 2017 to bolo 70 inscenácií (od januára 1956 súbor nesie názov DSJCH). Čiže, podľa kroniky, za 95 rokov 225 inscenácií (počet celkovo odohraných repríz za toto obdobie nie je zdokumentovaný, ako ani počet divákov). Od roku 1964 súbor spolupracuje len s profesionálnymi režisérmi a scénografmi. Desiatky významných ocenení na prehliadkach v rámci Slovenska, ako aj v zahraničí, traja členovia (K. Roštárová, L. Vagaday a A. Vagadayová) s cenou Jozefa Krónera. Je to málo, alebo veľa? Dôležité je, aby Chalupkovci zachovali tradíciu, odovzdávali štafetu mladým a naďalej šírili dobré meno svojho súboru, ako aj mesta Brezna.