Staré Město

Tradiční místo konání festivalu díky podpoře a vstřícnosti Města Staré Město a jeho organizací. Opět spolupracujeme s Kostelem Sv.Ducha, Eventcentrem a Památníkem Velké Moravy, poprvé ale i s Městskou knihovnou. Ve Starém Městě proběhne tradičně i slavnostní zahájení celého letošního festivalu. Program se koná pod záštitou starosty Josefa Bazaly a za finanční podpory města Staré Město.

program

  čtvrtek 3. září 19.30   Polyfunkční sál SM

Pocta Vysocému a ruským básníkům

Komponovaný program - koncerty Jiřího Vondráka, Aljoši Kudrjavceva, Jiřího Klapky  a vystoupení laureátů soutěže Ars Poetica. Pocta ruským nositelům Nobelovy ceny  (I.Bunin - výročí UNESCO, B.Pasternak, J.Brodskij) a také písničkáře (V.Vysocký a B.Okudžava)