Sborový zpěv

PIARRISIMO (PG Trenčín)

Vzniklo v roku 1990 a vyprofiloval sa na klasický miešaný zbor, ktorý interpretuje viachlasné svetské i duchovné skladby rôznych štýlových období - od gregoriánskeho chorálu, cez renesanciu, baroko až po súčasnú modernú duchovnú a svetskú hudbu.