přednášky

PETR FRANCÁN : Od Velké Moravy do nepaměti a zpět
DAVID VÁVRA : Moje cesta na Balkán
DAVID VÁVRA : Kopulování (talkshow)
RADOVAN LIPUS : Šumné srbské stopy
JOSEF FRANC : Romantická krajina Srbsko