Přednášky II.

mezinárodní lingvistické konference CISLa 2018

Sál Evropa Hodonín 

pátek 1. června 

10.00 - 16.30

10.30 - 11.00

Dalibor Sokolovič  (SRB) Univerzita Beograd

Čtvrtý liturgický jazyk Evropy 

11.00 - 11.30

Dragan Stanić (SRB) 

předseda Matice Srbské

Vuk Stefanović Karadžić 
a Matice srbská

12.00 - 12.30 

Martina Janochová (CZ) předsedkyně EKSCM Zlín

Evropská kulturní stezka svatého Cyrila a Metoděje

12.30  - 13.00

Zdeněk Ordelt (CZ) 

člen společnosti ECER

Bohové 

polabských Slovanů 

14.15 - 14.30

Východoevropský klub studentů FF UK Praha

Časopis Na východ

14.30 - 15.00

Lina Yordanova a P.Veleva (BG) Trakia University Stara Zagora

Tajný jazyk bulharských výšivek 

15.00 - 15.30

Lukáš Novosad (CZ) 

předseda Společnosti přátel Lužice

Historie a aktivity v oblasti lužickosrbských lidových zvyků 

15.30 - 16.00

Ljuboslav Majera (SK-SRB) 

srbský divadelní režisér

Srbské divadlo - tradice a historie