POKLADY Z BOJNÉ 

Výstava unikátních dokladů raného křesťanství z hradiska Bojná, významného centra Nitranského knížectví. Představeny budou pozlacené plakety opatřené sakrálními motivy pocházející z výzdoby přenosného oltáře a bronzový kostelní zvon, jediný nález svého druhu z území někdejší Velké Moravy. Výstavu uvede vedoucí Centra slovanské archeologie Historického muzea Moravského zemského muzea Luděk Galuška, exponáty představí ředitel Archeologického ústavu SAV v Nitře Matej Ruttkay a vedoucí archeologického výzkumu v Bojné Karol Pieta.

Mezi nejvýznamnější archeologické naleziště na Slovensku patří hradiště Bojná, které bylo tvořeno hned čtveřicí center Bojná I., Bojná II., Bojná III. a Bojná IV. Bojná I. Valy, jak se vlastně toto ranně středověké opevnění nazývá, vzniklo pravděpodobně v průběhu osmého, nebo nejpozději počátkem devátého věku. Lokalita leží v pohoří Povážského Inovce na skalním výběžku hlavního masivu v nadmořské výšce 390-430 m.n.m. Jedná se tak o výšinné slovanské hradiště. Ve střední době hradištní bylo pohoří propleteno četnými komunikacemi, které představovaly nejvhodnější spojení mezi Ponitřím a Povážím.