PIRIN (Bulharsko)

Tradiční soubor bulharské menšiny v Brně, který nabízí především lidové tance a hudbu, ale také krásu bulharských lidových krojů. 

VYSTOUPENÍ  

pátek 24. května 19.30    Lázně Hodonín

sobota 25. května 11.00   Sl.hradiště Mikulčice

informace

Soubor bulharských lidových tanců Pirin vznikl spontánně na podzim roku 2001, kdy se skupina mladých lidí se zájmem o znovuzrození bulharského folklóru v Česku rozhodla navázat na činnost dávno zaniklého bulharského souboru, který působil v Brně v 50. a 60. letech minulého století. Členy souboru jsou nejen Bulhaři a potomci smíšených manželství, ale i Češi a Slováci, kteří projevují živý zájem o bulharskou kulturu a folklór. Od jara 2002 pracuje taneční soubor formou občanského sdružení. Název dostal od jednoho z nejznámějších bulharských pohoří - Pirinu, o němž se věřilo, že je sídlem slovanského boha hromu Peruna.

Repertoár se skládá převážně z autentických lidových tanců, které jsou populární po celém území Bulharska. Lidové tance, takzvaná chora, jsou charakteristická svou dynamikou a nepravidelným rytmem. Další jsou skupinové tance, na kterých soubor spolupracuje s významnými bulharskými choreografy.

Taneční soubor Pirin se za krátkou dobu své existence prosadil na brněnské i celorepublikové scéně jako solidní soubor s výrazným tanečním projevem. Důkazem toho jsou četná vystoupení na kulturních akcích po celé České republice. Na pozvání místních bulharských spolků vystupoval soubor Pirin také v Budapešti a ve Vídni a prezentoval se i na mezinárodních festivalech v Česku, Polsku a na Slovensku. Za podpory programu EU - YOUTH měl v roce 2005 Pirin možnost navštívit Bulharsko, setkat se zde se spřátelenými soubory na jednom z nejznámějších folklorních festivalů v Koprivštici a také poznat přírodní krásy této země.

Dalšími cíli souboru je podpora a rozvoj bulharské kultury a identity a její propagace před českou společností, udržování česko-bulharských přátelských vztahů, kulturně osvětová a vzdělávací činnost zahrnující pořádání tanečních seminářů, folklórních vystoupení a oslav bulharských národních svátků, reklamní a publikační činnost.

https://www.pirin.cz/repertoar.php