PIARRISIMO

TRENČÍN - ŠKOLSKÝ SPEVÁCKY ZBOR PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA JOZEFA BRANECKÉHO "PIARISSIMO"

Školský spevácky zbor Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne vznikol po obnovení činnosti školy v roku 1990. Na začiatku účinkoval iba pri rôznych školských akciách. V roku 1999 sa z bežného mládežníckeho gospelového zboru vyprofiloval na mládežnícky miešaný zbor, ktorý interpretuje viachlasné svetské i duchovné skladby rôznych štýlových období - od gregoriánskeho chorálu, cez renesanciu, barok až po súčasnú modernú duchovnú hudbu. V jeho repertoári možno nájsť slovenské ľudové piesne ako i černošské a africké spirituály.

Účinkoval na rôznych benefičných koncertoch spolu s mnohými slovenskými aj zahraničnými umelcami a významným slovenským orchestrom ŠKO Žilina. Je aktívnym účastníkom spoločného projektu stretávania sa školských speváckych zborov troch slovanských krajín z miest - Krakov, Ľubľana a Trenčín, ktorý trvá už 16 rokov. Vystupoval na viacerých zborových festivaloch v Čechách a na Slovensku. V komornej zostave sa viackrát predstavil na najväčšom open air festivale na Slovensku Bažant POHODA. Aktívne spolupracuje s Komorným orchestrom Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne. Z jeho koncertnej činnosti možno spomenúť dva tradičné koncerty v Trenčíne (Trojkráľový a Záverečný školský koncert), množstvo jeho koncertov v blízkom okolí ako aj v iných slovenských mestách, účinkovanie na prenosoch sv. omší na Rádiu Lumen a v Rozhlase a televízii Slovensko.

Počet jeho členov je pohyblivý, tento školský rok je to okolo 60. Tvoria ho študenti, absolventi a profesori gymnázia, ako aj nadšenci zborového spevu z iných trenčianskych škôl. Stretávajú sa na pravidelných nácvikoch dvakrát do týždňa. Vekové rozpätie jeho členov je 12 - 28 rokov.

Dirigent: Martin Holúbek (1973), DiS. art.