Paměť světa UNESCO        Ruské federace

Velehrad (12.6. - 3.9.), Hodonín (4. -11.9.), Mikulčice (12.9.), Uherský Brod (12. - 13.9.), Staré Město (13.9. - 30.11.), Brno (7.12. - 7.1.2021)

Ve spolupráci s velvyslanectvím Ruské federace v ČR, Ruským střediskem vědy a kultury v Praze, Generálním konzulátem v Praze, Velvyslanectvím Bosny a Hercegoviny, spolkem Lastavica a Slováckým muzeem Uherské Hradiště připravujeme výstavu všech položek na seznamu Paměť světa UNESCO Ruské federace a Bosny a Hercegoviny. Výstavu doplní další tři vzácné ruské knihy, které jsou v širší nominaci na zápis na tento světový seznam. BONUS: Výstavu doplní interaktivní prohlídka digitálních kopií významných knih a faksimile stránek vybraných knih. Vernisáž výstavy proběhne ve středu 12. června, v sobotu 17. července  od 14.00 hodin pak proběhne komentovaná prohlídka Anastásije Sokolovové z MUNI Brno Katedry ruské literatury a jazyka. Obdobná prohlídka a přednáška na téma HISTORIE RUSÉHO JAZYKA A PÍSMA  i za účasti hostů ve čtvrtek 3. září od 16.30 hodin.

   14 x Paměť světa UNESCO Ruská federace

Archangelský evangeliář (1997),  Chitrovův evangeliář (1997),  Mapy Ruské říše a jejích částí 18. století (1997), Kolekce starých ruských novin (1997), Kolekce ruských plakátů (1997), Kolekce publikací v cyrilice (1997), Sbírka fonogramů 1889 - 1955 (2001),  Radzwillova sbírka (2009), Ostromirův evangeliář (2011), Tolstého osobní archív 2011), Laurentinskij letopis (2013), Sobornoje uloženije (2015), Supraslský kodex (2016), Album indických a perských miniatur od 16. do 18. století (2017)  

3 x další kandidáti zápisu

Novgorodský žaltář (988-1030), Svjatoslavův sborník (1073), Mstislavovo evangelium (1117)