NS Pálava

Tradice Moravských Chorvatů

NS Pálava se dlouhodobě věnuje tvorbě a prezentaci lidových tradic Moravských Chorvatů a na festicalu v rámci sobotního programu DOBRODOŠLI nabídne dvě vystoupení -  Ženitbeni običaji ( scénické ztvárnění svatby moravských Chorvatů) + Kiritof (hody moravských Chorvatů)

Historie souboru

Za všechno mohou rodiče a osudný masopust. To se v Horních Věstonicích kolem tehdejší ředitelky místní malotřídky - Zlatislavy Krůzové - sice na její popud, ale jinak zcela spontánně, vytvořila skupina rodičů školních dětí. Rozhodli se v únoru 1975, že uspořádají horno-věstonický fašank i s obchůzkou po vesnici. Účinkující se do přípravy vrhli s plným nasazením. Fašank nadchl veřejnost, ale hlavně ty, kteří ho připravili. Zpočátku se scházeli nepravidelně. Pořádali dožínky a v nově osídleném kraji obnovovali tradice hodů a vinobraní.

Podobu těchto slavností si sem lidé přinesli ze svých původních domovských oblastí. Vznik¬la národopisná skupina, která podnítila zvědavost nejen dalších obyvatel obce, ale také přes¬polních. Měla taneční skupinu, ženský a mužský sbor, doprovázela je dechová hudba p. Lukáška Z Bulhar a CM Slovácko z Mikulčic s primášem Líčeníkem. V roce 1979 se k taneční skupině přidala první cimbálová muzika, kterou vedl pan Jan Vondráček z Podivína. Tímto okamžikem nastal čas pro úvahy, jak co nejefektivněji naložit s nebývalou aktivitou a iniciativou. Z kroužku a později národopisné skupiny vzniklo umělecké těleso, které od roku 1979 zná široká veřejnost jako Národopisný soubor Pálava.

V počátcích své práce soubor systematicky a citlivě zpracoval materiál národopisných oblastí, které byly v kraji pod Pálavou zastoupeny skupina¬mi přistěhovaného obyvatelstva po 2. světové válce. Zpracoval projevy lidové kultury Podluží, Dolňácka a Kopanic. Později se přidala oblast Hanáckého Slovácka. Pro zpestření repertoáru zařadil soubor do svého programu začátku 90. let taneční suitu z východního Slovenska. Od r. 1993 nastává období lidové kultury moravských Chorvatů. Začíná další spolupráce s profesorkou Zdenkou Jelínkovou. Soubor začal uskutečňovat výsledky jejích výzkumných pra¬cí, začal zpracovávat její pásma a na základě sběratelské činnosti a historických podkladů se začalo pracovat na obnovení krojů. Tato náročná mravenčí práce byla korunována na 50. MFF ve Strážnici, kde byl soubor Pálava vyhlášen "laureátem" za obnovu krojů moravských Chorvatů.

V současné době tvoří základnu souboru na dvě desítky tanečníků z Mikulova a blízkého i vzdálenějšího okolí ve věkovém rozmezí 15 - 28 let v doprovodu cimbálové muziky Píšťalenka.

Vedoucími souboru jsou Petr Ševčík a Lenka Dostálová.