Festival DNY SLOVANSKÉ KULTURY vznikl v roce 2013 především z aktuální potřeby se atraktivní formou větší mezinárodní akce postupně seznámit s historickými a především kulturními kořeny VŠECH slovanských zemí, národů a národností. Po roce 1989 se nedařilo navázat na dosavadní historickou tradici přirozené spolupráce kultur všech slovanských národů a vzniku i větších kulturních projektů. Pozitivní výsledky dosavadních ročníků festivalu a záštity významných osobností a institucí vytvořily důležitý základ pro úspěšné pokračování festivalu a naplnění jeho HLAVNÍCH STRATEGICKÝCH CÍLŮ : 

VYTVOŘENÍ PROSTORU PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ SLOVANSKÉ KULTURY 

festival se konal již třikrát a postupně nachází nejenom stabilnější místo konání, ale i ucelenější programovou strukturu i podporu významných celostátních i mezinárodních institucí, která pomáhá budovat prestižní prostor pro prezentaci kulturního dědictví postupně všech slovanských národů i národností 

ATRAKTIVNÍ VÍKENDOVÁ AKCE S TURISTICKÝM POTENCIÁLEM A PROPAGACE ODKAZU VELKÉ MORAVY 

multižánrová akce se koná více dnů, ale hlavní velké atraktivní akce se uskuteční o víkendu, a tak mohou při dobré propagaci přilákat i řadu návštěvníků z jiných měst a krajů. Navíc akce nabízí program pro všechny zájmové skupiny. Akce přirozeně podporuje i místa spojená s odkazem Velké Moravy.

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI INSTITUCEMI A OSOBNOSTMI S MIMOŘÁDNÝMI ZÁŠTITAMI

akci pořádáme ve spolupráci s příslušnými zastupitelstvy a kulturními středisky prezentovaných slovanských zemí, ale i dalšími mezinárodními institucemi ....  Tato spolupráce probíhá pod záštitou nejvýznamnějších domácích institucí a osobností

SPOLUPRÁCE S MÍSTNÍMI AKTIVITAMI A VÝZNAMNÝMI INSTITUCEMI

festival se koná v těsné spolupráci místních významných kulturních institucí (Slovácké muzeum, kino Hvězda, Park Rochus, Archeoskanzen Modrá, Eventcentrum Staré Město, Klub kultury UH, farnosti, Velehradský dům

 

INICIACE VZNIKU PODOBNÉ AKCE I V OSTATNÍCH  SLOVANSKÝCH ZEMÍCH 

úspěch dosavadní spolupráce a zájem významných institucí vytváří základ pro vznik podobných akcí i v jiných slovanských zemích (mnohé z nich již podobné akce ke Dni slovanské kultury a vzdělanosti mají, ale většina z nich nemá výrazný festivalový charkater a soustředí se pouze na prezentaci své národní kultury)

KULTURNÍ MOST MEZI JIŽNÍMI A SEVERNÍMI SLOVANSKÝMI ZEMĚMI

festivalová dramaturgie je založena na prezentaci odlišných kulturních tradic severních a jižních slovanských národů. Každý ročník prezentuje vždy jednoho zástupce severních Slovanů a jižních Slovanů (Makedonie + Rusíni, Slovennsko + Slovinsko, Polsko + Chorvatsko ...) a vytváří tak důlěžitý KULTURNÍ MOST mezi těmito dvěmi odlišnými slovanskými regiony.