Novoslověnština (V.Merunka)

Novoslovenština je projekt umělého slovanského zónového jazyka, který v roce 2009 zveřejnil český pedagog a programátor Vojtěch Merunka. Jeho cílem je vytvořit jazyk, který by byl srozumitelný většině Slovanů a jeho mluvčí tedy pro komunikaci s nimi nemuseli ovládat jednotlivé slovanské národní jazyky. Mluvčí kteréhokoliv z nich by měl mluvčímu novoslověnštiny rozumět, ačkoliv sám vyjadřovat by se i nadále mohl jedině ve své mateřštině, takže dialog by byl možný pouze v případě vzájemného pasivního porozumění (tzv. pasivní bilingvismus). V přednášce se objeví základní informace k novoslověnštině, ale i o kořenech slovanského jazyka.

Přednáška se bude věnovat také slavnému slovinském lingvistovi Matija Majar Ziljskému (1809-1892), který byl významným myslitelem slovinského národního obrození a spolu se svými předchůdci Vinko Pribojevićem (1. polovina 16. století), Mavro Orbinim (1563-1610) a Jurajem Križanićem (1618-1683) také významným jihoslovanským představitelem mezinárodního slovanského hnutí. Ziljski se narodil 7. února 1809 v rodině chudého krejčího v korutanské obci Witenig (slov. Vitenče) a zemřel 31. července 1892 v Praze, kde je pohřben na pražském Olšanském hřbitově.