Aktuality

Nejstarší viná réva konečně 

bude i na MODRÉ

„V rámci největší festivalové akce SLOVANSKÉHO DNE na Modré a Velehradu bude slavnostně vysazena unikátní sazenince nejstarší viné révy na světě ... tzv. TRTY ze slovinského MARIBORU“

Poklady z BOJNÉ poprvé 

v Uherském Hradišti

V rámci tradiční MUZEJNÍ NOCI se do Uherského Hradiště poprvé dostane i raritivní ZLATÁ PLAKETA z archeologického naleziště v Bojné. Výstavu v CENTRU SLOVANSKÉ ARCHEOLOGIE doplní i přednášky a beseda s nejvýznamnějšími archeology z Moravy, Slovenska i Slovinska.