"pátá" NOC S METODĚJEM  2017

pátek 2. června 16:30 - 22:00  SADSKÁ VÝŠINA Uh.Hradiště

Jubilejní páté setkání na posvátné Sadské výšině v Uherském Hradišti. Byla zde škola, kde byly položeny základy slovanského písemnictví. Místo samotné má dodnes genius loci ... Akce má opět své tři programové bloky - zábavné a hravé odpoledne pro nejmenší a rodiny, komponovaný program letos věnovaný výročí založení Města Uherské Hradiště  a atraktivní hudební vystoupení - Robert Křesťan a Druhá tráva. 

V okénku hostů pak vystoupí polský soubor Kamrátki a chorvatský soubor Jetelíček České besedy Zagrb a Hrvatská Ružica, který pozve na sobotní folklorní setkání DOBRODOŠLI. Akce se poprvé koná ve spolupráci s festivalem Dny slovanské kultury a již  tradičně ji organizují Slovácké muzeum a Klub kultury UH.                                                                                              oficiální web

PROGRAM                                

16:30 - 18:30                                            Středověké odpoledne pro děti (aktivity)

18:30 - 19:15                                                      Zahraniční hosté (Kamrátki + JETELÍČEK České besedy Zagreb + Hrvatská Ružica) a slavnostní zahájení 

19:15 - 20:00                                                              " Přikázali jsme vystavět pevnost nebo město" (pásmo)

20:30 - 22:00                                                           Robert Křesťan a Druhá tráva (koncert)