Novinky

Vrcholem letošního festivalu bude první česká prezentace nejvzácnějšího srbského rukopisu Miroslavovo Evangelium (11. století). Jedná se o nejstarší a nejreprezentativnější památku starosrbského písemnictví, která demonstruje státní, církevní a kulturní snahy právě se rodícího Srbska a přispívala ke vzniku starosrbského písemnictví. Ve spolupráci s...

Výběr zemí a letošní významné výročí přispělo k rozšíření festivalu i do některých míst Jihomoravského kraje, především do Hodonína (místa narození T.G.Masaryka - velkého obdivovatele srbského národa), Lužic (místo narození propagátora lužicko-srbské kultury Josefa Šindara) a Mikulčic (místa významně spojeného s Velkou Moravou). Poprvé festival...

Výběr zemí v letošním roce úzce souvisí s významným 100. výročím vzniku naší republiky, na jejímž formování (ale i následném fungování) se významně podílelo i Srbsko a v době vzniku a fungování státního útvaru Země Koruny české i Lužičtí Srbové. V rámci festivalu zahájíme výstavu Zapomenuté Srbsko (Sál Evropy Hodonín - 1. 6. - 15. 9.), která...

V neděli 4. května závěrečným koncertem pěveckého sboru Milanosz a setkáním s fotografem Otou Nepilým skončil v pořadí již čtvrtý ročník festivalu DNY SLOVANSKÉ KULTURY 2017. Letos nabídl historicky největší společnou prezentaci polské a chorvatské kultury, ale také další výrazné organizační a dramaturgické změny v programové nabídce. Rekordní byla...

DUCHOVNÍ VELEHRAD. Nedílnou součástí festivalu je i program na Velehradě, který je v současnosti nejvýznamnějším centrem živého odkazu cyrilometodějských vztahů a tedy i Velké Moravy. V letošním roce ve spolupráci s farním úřadem a Maticí Velehradskou připravujeme na neděli 4. června od 10:00 speciální slavnostní bohoslužbu, které se zúčastní i...

REKORDNÍ ÚČAST ZE ZAHRANIČÍ. V programu letošního ročníku vystoupí a aktivně se festivalu zúčastní rekordní počet zahraničních účastníků. Nejvíce bude zastoupeno Polsko (180 účinkujících lidových souborů a řemeslníků), pak Chorvatsko (80 uměleckých souborů a řemeslníků), ale také ze Slovenska (50 účinkujících). Velký zájem ze zahraničí bude i o...