Novinky

Druhá zpráva informuje o úspěšném průběhu prvního festivalového víkendu, návštěvě bosenské velvyslankyně i podrobnosti o závěrečném víkendu festivalu. V důsledku zásadních opatření se ale po uzávěrce a zveřejnění tiskové zprávy musel zrušit páteční Ruský večer v Lázních Hodonín.

první tisková zpráva v pořadí již 7. ročníku mezinárodního festivalu Dny slovanské kultury 2020, které budou věnovány prezentaci kulturního dědictví Bosny a Hercegoviny a Ruské federace. Festival z důvodů epidemických musel letos změnit termín a místo tradičního květnového termínu nabízí svůj program až v září. Nabídka ale zůstává neměnná a jen...

Na festival přijede hned několik hostů a mezi nejvýznamnější budou patřit mistři ukrajinských lidových řemesel. Ti pak se budou podílet na vytvoření výstav v Hodoníně a Velehradě, současně pak nabídnou v rámci vernisáží ukázky ze svého mistrovství. Více v tisková zprávě číslo 2. a na webu

Ve dnech 22. - 26. května se koná v pořadí již šestý ročník multižánrového festivalu Dny slovanské kultury věnovanému opět prezentaci kulturního dědictví dvou slovanských národů. Festival BULHARSKÁ A UKRAJINSKÁ KULTURA se tradičně koná v Uh.Hradišti, Starém Městě, Velehradě, Hodoníně i Mikulčicích. Letos poprvé i ve Zlíně a díky spolupráci s...

Vrcholem letošního festivalu bude první česká prezentace nejvzácnějšího srbského rukopisu Miroslavovo Evangelium (11. století). Jedná se o nejstarší a nejreprezentativnější památku starosrbského písemnictví, která demonstruje státní, církevní a kulturní snahy právě se rodícího Srbska a přispívala ke vzniku starosrbského písemnictví. Ve spolupráci s...

Výběr zemí a letošní významné výročí přispělo k rozšíření festivalu i do některých míst Jihomoravského kraje, především do Hodonína (místa narození T.G.Masaryka - velkého obdivovatele srbského národa), Lužic (místo narození propagátora lužicko-srbské kultury Josefa Šindara) a Mikulčic (místa významně spojeného s Velkou Moravou). Poprvé festival...

Výběr zemí v letošním roce úzce souvisí s významným 100. výročím vzniku naší republiky, na jejímž formování (ale i následném fungování) se významně podílelo i Srbsko a v době vzniku a fungování státního útvaru Země Koruny české i Lužičtí Srbové. V rámci festivalu zahájíme výstavu Zapomenuté Srbsko (Sál Evropy Hodonín - 1. 6. - 15. 9.), která...