Miroslavovo Evangelium        + Nowy zakon

Muzeum Bible Velehrad (2. 6. - 16. 9. 2018)

DOPROVODNÝ PROGRAM

sobota 2. června 2018

Muzeum Bible Velehrad

16:30 PŘEDNÁŠKA  + zahájení výstavy

Bazilika Velehrad

18:00 BOHOSLUŽBA

Poprvé v ČR budou vystaveny faksimilie nejreprezentativnější srbské písemné památky - MIROSLAVOVO EVANGELIUM (Miroslavljevo jevandjelje, Мирослављево Јеванђеље), které patří k nejvýznamnějším nedatovaným cyrilským rukopisům. 

Pochází zřejmě z roku 1180, někteří badatelé však datum jeho vzniku posunují o několik let dříve. Manuskript obsahuje 181 listů, 362 stran a 296 miniatur. Dnes se nachází se v Národním muzeu v Bělehradě a bylo sepsáno v samotných počátcích srbského státu pro humského knížete Miroslava (1169 - 1197), bratra Štěpána Nemanji.

Druhou unikátní vystavenou památkou bude kopie první rukopis NOWY ZAKON od Miklawša Jakubice z roku 1548, přeložený do dolnosrbštiny. O autorovi však nevíme více než jeho jméno, a podle jazykového rozboru snad pochází od města Žarova (německy Sorau, dnes Zary v Polsku). Vedle Lutherovy bible a latinské Vulgaty používal k překladu i českou bibli. Ve slovní zásobě se vyskytuje několik bohemismů, např. spasitel (zbožník), prorok (profeta). Taktéž v pravopisu vidíme vliv češtiny. Kromě českých slov zde nacházíme i některá polská, ale v nářeční podobě. To dokazuje, že žarovský dialekt, který byl mezipřechodovým článkem ke slezské polštině, např. slova milowaš (lubowaš). Serce (wutroba) etc., se nevyskytuje ani v horní, ani dolní srbštině. Tento rukopis byl náhodou nalezen v minulém století v berlínské muzeu.