Milánosz

STARODÁVNÉ SLOVANSKÉ PÍSNĚ

Vokální kvintet z Prahy zpívající původní ukrajinské, běloruské, ruské lidové písně, ale i písně polské, moravské a slovenské. Skupina vznikla v roce 2011, podnětem pro vznik kapely byla práce ukrajinského etnomuzikologa a zpěváka Jurije Pastušenka (studuje ve Varšavě), který dodnes sbírá lidové písně na ukrajinském venkově. Jurij Pastušenko pro nás písně vybírá a učí nás interpretovat je tak, jak je v dané oblasti dosud zpívají lidoví zpěváci. Vedle ukrajinského hudebního folkloru zpíváme také písně běloruské, ruské a plánujeme do repertoáru zařadit i písně polské, slovenské a moravské.

ČLENOVÉ

Milan Mikšíček, 

Dana Račková, 

Lukáš Kosek, 

Silvia Gajdošíková, 

Anna Šrámková

OFICIÁLNÍ WEB  / TELEVIZNÍ PORTRÉT

REPERTOÁR

V repertoáru máme písně převážně z oblasti Poltavy a Polesí. Tematicky se dotýkají všech podstatných momentů života. Některé, zejména dívčí písně, plní funkci rituální či zaříkávací. Jiné vyprávějí příběhy o zradě nebo nemanželské lásce.

​Přestože řada písní je svým charakterem veselá nebo laškovná, pro většinu z nich platí následující popis: "Maloruské písně nerozeznávají se pouze zevnějšími známkami, nýbrž hlavně hlubokým citem v nich panujícícm; jsouť zajisté mezi slovanskými nejtklivější. Malorusové od přirozenosti jemný, pokojný, dumající národ, po mnohé věky přinuceni byli, mírumilovné povolání zaměniti za bouře nejlítějších bojů... V krajinách, kde vojny s asiatskou surovostí méně zuřily, v sousedství veselých Poláků, přecházejí také maloruské písně do jasnějšího zvuku, ale tam, kde meč a oheň nejhůře plenívaly, zachovávají i nápěvy nevýslovnou tklivost... Směr Maloruské lyriky jen po uvážení místních a politických poměrů dobře porozuměn býti může..." Ludvík Ritter z Rittersbergu, Myšlenky o slovanském zpěvu (1843).

V posledních letech soubor postupně rozšiřuje svůj repertoár i o písně jiných slovanských národů - polské, slovenské, české, bulharské, ...

Jurij Pastušenko

Absolvoval katedru folkloru a etnografie na Institutu kultury v Kyjevě a dlouhodobě se věnuje výzkumu a interpretaci ukrajinské lidové písně. Pořádá expedice na ukrajinský venkov a zachycuje vokální tradici v její dosud živé podobě. Žije ve Varšavě, kde vyučuje etnomuzikologii. Dále lektoruje dílny ukrajinské lidové hudby na workshopech převážně v Polsku, v Čechách a na Ukrajině. Byl členem významného kyjevského pěveckého tělesa Drevo, které je na Ukrajině etablovaným souborem zaměřeným na ukrajinské vícehlasé lidové písně.