Luděk Galuška

Český archeolog, byzantolog a publicista. Je spoluautorem projektu Archeologický skanzen Modrá - opevněné velkomoravské sídliště středního Pomoraví, realizovaného v roce 2004. Je autorem celé řady studií a článků v odborných časopisech, vydal také několik publikací, z nichž nejznámější jsou Velká Morava (1991), Uherské Hradiště - Sady - křesťanské centrum Říše velkomoravské (1996), Slované - doteky předků (2004). Je též spoluautorem dalších titulů jako Staré Město v proměnách staletí (2000), Velká Morava mezi Východem a Západem (2001), Památník Velké Moravy (2002) a Východní křesťanství (2003). Autorsky se spolupodílel na knihách o historii měst a obcí Uherském Hradišti, Starém Městě, Uherském Ostrohu, Hluku a Ostrožské Nové Vsi.

S výsledky své práce a práce kolegů seznamuje odbornou i laickou veřejnost nejen formou publikační, ale též formou popularizační ve sdělovacích prostředcích. Zaměřuje se na popularizaci archeologie a historie v rozhlase, televizi a tisku (nejčastěji Slovácké noviny, resp. Slovácký deník). Jeho přednášky a besedy o archeologických nálezech ve středním Pomoraví, pořádané spolkem Starý Velehrad v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě se díky zajímavému podání těší nevšednímu zájmu veřejnosti.

Je autorem a spoluautorem řady scénářů tematických výstav a expozic, spoluautorem a odborným spolupracovníkem při přípravě filmových, televizních a rozhlasových relací s tematikou Velké Moravy a raného středověku. Byl odborným poradcem při natáčení filmu Cyril a Metoděj, apoštolové Slovanů.