LIDOVÁ HUDBA 

sobota 21. května 13:45 - 16:15 Archeoskanzen Modrá

FS a CM Stojanova gymnázia Velehrad vznikly na popud studentů gymnázia před necelými 6 lety. Soubor v současné době čítá 10 tanečních párů a 12 muzikantů. Soubor se v písni i tanci zabývá folklorními oblastmi Dolňácka, Horňácka i Slovenska s respektem k tradicím a specifickým projevům těchto oblastí. Ve svých pásmech se soubor snaží uchovat autentickou podobu tance i zpěvu.  

První blok : Bude těrchovský - " Z hôr a dolín Terchovských".  Jako první půjde Těrchovská muzika , dále "trávnice" z Těrchové pod názvem " Pridi k nám šuhajko". Nakonec diváci uvidí dva tance : "Nemyslí si šuhaj,že ťa rada mám" a "Keď nám chlapci rukovali". 

Druhý blok: Vstup představí i jiné regiony - z Horehronu bude představen tanec "Horehronský dupák" a z východního Slovenska ze Šariše "Karičky" " Pijanské piesne" , "Fľaškový tanec" , a nakonec "Čardaš". 

První blok :  Handeľská nedeľa -tance z Čierného Balogu, region Pohronie. Programový blok Handeľská nedeľa vypovídá o tanečních setkáních mužů a žen v Čiernom Balogu. I přes namáhavý každodenní život- " ťažký a nebezpečný je chlieb drevorubačký ", se rádi zabavili u muziky, na koliesku. V tanci dominovali muži a jejich taneční projev byl podmíněný těžkou prací v lese a tancováním v měkké půdě. Ženy tancovaly na zábavách v dědině a když chlapi dotancovali "od zemi" bylo zvykem, že si děvčata musela sama běžet pro chlapce a brát si je do tance.

Druhý blok:  Ej v americkím saľoni-tance z obce Jarabina, region Spiš. Jarabina se nachází v okrese Stará Ľubovňa, v regionu Śariš-Zamagurie. Je to národnostně velmi smíšená oblast, v které už staletí společně žijí Němci, Poláci, Slováci a Rusíni. Rusíni se v této oblasti v minulosti věnovali především drátenickému řemeslu a svoje produkty vyváželi do celé Evropy a Turecka. Jarabina byla jedním z hlavních center spišského drátenictví. Mnozí jarabinčané pak emigrovali do Ameriky. V bloku pásma z Jarabiny jsme vycházeli z dochovaných zvukových a obrazových materiálů, podle nichž jsme zrekonstruovali mužský tanec - Juhaský, v kterém mladí muži předvádí svoji mužskost a sílu. V tomto tanci je vidět hlavně vliv polských goralů. Dalším typickým tancem z Jarabiny je párový tanec rychlého tempa Skákaná a ženské kolesa s jednoduchými motivy.

Třetí blok :  U molodych v Habury, tance z obce Haura, region Zemplín. Pásmo je inspirovanáno svatebními motivy z obce Habura, které nastiňuje domácnost novomanželů, příchod hostů a svatební zábavu. Výrazný je kontrast mezi živelnými mladými dívkami a chlapci a usedlými, zralými ženami. Nechybí typické žertovné hry a písně, kolomyjkové taneční prvky a trojhlasné zpěvy. Za toto pásmo v roce 2014 na 41. ročníku Mezinárodního akademického festivalu Akademická Nitra 2014 získala Poľana TITUL LAUREÁTA FESTIVALU.