Miroslavovo Evangelium poprvé v ČR

07.05.2018

Vrcholem letošního festivalu bude první česká prezentace nejvzácnějšího srbského rukopisu Miroslavovo Evangelium (11. století). Jedná se o nejstarší a nejreprezentativnější památku starosrbského písemnictví, která demonstruje státní, církevní a kulturní snahy právě se rodícího Srbska a přispívala ke vzniku starosrbského písemnictví. Ve spolupráci s knihovnou Matice srbské bude tento vzácný rukopis umístěn do expozice Muzea bible na Velehradě (2. 6 . - 15. 9. 2018). Součástí výstavy bude i prezentace nejstaršího dolnolužického rukopisu - Nového zákona Miklawše Jakubici z roku 1578. Návštěvníci si ale mohou tento vzácný exponát podrobněji prohlédnout na konferenci CISLa a zahájení výstavy Zapomenuté Srbsko v Hodoníně v pátek 1. 6. 2018. Tuto unikátní možnost budou mít i návštěvníci Srbského dne v Mikulčicích (sobota 2. června 2018 od 13.00).