Duchovní Velehrad

29.05.2017

DUCHOVNÍ VELEHRAD. Nedílnou součástí festivalu je i program na Velehradě, který je v současnosti nejvýznamnějším centrem živého odkazu cyrilometodějských vztahů a tedy i Velké Moravy. V letošním roce ve spolupráci s farním úřadem a Maticí Velehradskou připravujeme na neděli 4. června od 10:00 speciální slavnostní bohoslužbu, které se zúčastní i naši hosté zahraniční hosté. Součástí bohoslužby bude i zpěv polských a chorvatských sborů. Po bohoslužbě pak proběhne komentovaná prohlídky Baziliky (i dalších míst) spojených s POLONIKY - tedy vzácnými artefakty polského původu (obrazy, relikvie, ...).