První tisková zpráva

05.05.2017

V pořadí již čtvrtý ročník multižánrového festivalu nabídne setkání s kulturou dvou slovanských zemí - POLSKA a CHORVATSKA. Opět se koná v místech historicky spojených s Velkou Moravou, významným obdobím vzniku slovanské kultury a vzdělanosti. Největší akcí letošního festivalu bude premiérová prezentace polských a chorvatských lidových tradic.

HLAVNÍ CÍL 

Hlavním cílem je prezentace významných kulturních tradic obou národů těsně propojených i s naší či světovou kulturou. Na konečné podobě programu v letošním roce aktivně spolupracovala nejenom příslušná velvyslanectví, ale i významné místní i zahraničí instituce. Hlavním organizátorem je v letošním roce opět Slovanská unie.

MÉNĚ ZNÁMÉ LEGENDY O PRAOTCI ČECHOVI
Patrně nejvýznamnějším důvodem letošního výběru dvou slovanských zemí byla společná a dodnes živá legenda o praotci Čechovi a jeho bratrech. V rámci festivalového programu se tak objeví několik akcí, které POPRVÉ všechny tři legendy (českou, polskou a chorvatskou) společně představí. Nejprve ve formě odborných přednášek v rámci Mezinárodní lingvistické konference, v neděli 4. června pak v atraktivním komponovaném programu ŽIVÉ LEGENDY v Archeoskanzenu Modrá. Zde bude také poprvé představena výstava LEGENDY O PRAOTCI ČECHOVI, kterou připravujeme společně s Národním muzeem v Praze, ale i dalšími významnými zahraničními institucemi. Výstava představí nejenom u nás notoricky známou legendu o praotci Čechovi, ale i méně známou legendu polskou o jeho bratru Lechovi z města Hniezdno a prakticky neznámou legendu chorvatskou z města Krapina o třech bratrech (Lech, Čech a Mech) i jejich sestře Vilině.

KAŽDÉ FESTIVALOVÉ MĚSTO BUDE MÍT SVOJI VELKOU AKCI
Festival trvá 4 dny a koná se ve 4 městech. Každé z nich i díky aktivní spolupráci místních významných institucích nabídne velkou atraktivní festivalovou akci:
- STARÉ MĚSTO - Mezinárodní lingvistická konference (1. - 2. 6.) a dva velké koncerty originálního tamburašského souboru BRAČ (1. 6.) a sboru Milánosz (4. 6.) v kostele Sv. Ducha spojené s vernisáží výstav
- UHERSKÉ HRADIŠTĚ - filmová přehlídka (květen + 1. - 4. 6. - kino Hvězda), V. ročník Noci s Metodějem (2. 6. Sadská výšina ), DOBRODOŠLI - lidová kultura chorvatská a polská (3. 6. Park Rochus) a vernisáž výstavy POKLADY CHORVATSKÉHO UNESCA (3. 6. Slovácké muzeum)
- MODRÁ - komponovaný program ŽIVÉ LEGENDY (4. 6. Archeoskanzen)
- VELEHRAD - bohoslužba a komentovaná prohlídka velehradských "polonik" (4. 6. Bazilika, Informační centrum)

MEZINÁRODNÍ LINGVISTICKÁ KONFERENCE

Součástí festivalu bude zároveň mezinárodní odborná lingvistická konference o mezislovanské komunikaci CISLa 2017: https://cisla.slavic-union.org/