I. Mezinárodní lingvistická konference CISLa 2017

 1. - 2. června 2017  

Eventcentrum Staré Město

Cílem této první mezinárodní vědecké a odborné konference CISLa 2017 (Confererence on Interslavic Language) je otevřít diskusi prostor k vyjádření inovativních pohledů na vzájemnou komunikaci slovanských národů v podmínkách moderního globalizovaného světa. Budeme diskutovat o následujících tématech: jazyková bariéra v občanské participaci, e-demokracie, přenos znalostí, komunikační příležitosti v konkrétních sektorech ekonomiky jednotlivých států, jako je např. cestovní ruch a digitální ekonomika, a způsoby podpory využívání umělých jazyků Interslavic a Esperanto jako nástrojů rozvoje společné evropské identity a solidarity. Další informace najdete na stránkách konference  https://cisla.slavic-union.org/


čtvrtek 1. června 2017

9:00 - 10:00

REGISTRACE

registrace účastníků a vyzvednutí základních materiálů konference 

10:00 - 10:15

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

zahájení konference za účasti významných osobností 

10:15 - 10:20 

ÚVODNÍ SLOVO 

Jan van Steenbergen 

(Interslavic, PL i NL)

10:20 - 11:00

STRATEGIE ČINNOSTI FKS
Andreja Rihter 

(ředitelka FSF Slovinsko)

podrobnosti o strategickém výhledu činnosti Fóra slovanských kultur na léta 2018 - 2023

11:00 - 11:30 

COFFEE BREAK


11:30 - 12:00

SLOVANSKÁ INTERLINGVISTIKA A ESPERANTO

Věra Barandovská 

(Univerzita Paderborn)

Přednáška na téma dvou metajazyků - světového a slovanského

12:00 - 12:30   

JAZYKOVÉ PRÁVO A MINORITNÍ SLOVANSKÉ JAZYKY 

Giorgio Silfer 

(Esperanta civito, HU)

12:30 - 13:00   

OBLAST ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ VE SLOVANSKÉ KULTUŘE

Maria Kocór 

(Univerzita Rzeszów)

podrobnosti a diskuse k návrhu nového projektu

13:00 - 14:00

OBĚD

14:00 - 14:30

PRAVOPIS MEZISLOVANŠTINY -Jan van Steenbergen (NL)

Podrobnosti k pravopisu mezislovanštiny - nového jazyka pro všechny slovanské národy srozumitelného

14:30 - 15:00

VÝSLEDKY ANKETY O SROZUMITELNOSTI MEZISLOVANŠTINY 

Vojtěch Merunka (SU)

Výsledky ankety prokážou míru srozumitelnosti mezislovanštiny

15:00 - 15:30

JAK MY BULHAŘI ROZUMÍME MEZISLOVANSKÉMU JAZYKU BEZ UČENÍ V LATINCE Yordanova i kol. 

(Trakijska Univerzita, BG)

15:30 - 16:45

PANELOVÁ DISKUSE    

Natalia Bondarenko (RUS) Małgorzata Kamińska (PL) Krystyna Barłóg (PL) 

 slovanská kultura a jazyky ve školách, občanská participace, e-demokracie, transfer znalostí, specifické oblasti ekonomie a turistiky, ...

pátek 2. června 2017

9:00 - 9:30

REGISTRACE

9:30 - 10:00

VELKOMORAVSKÁ AGLOMERACE UH. HRADIŠTĚ 

Luděk Galuška (MU Brno)

vedoucí Centra slovanské archeologie je současně největším expertem na historii Velké Moravy a archeologické nálezy

10:00 - 10:30

POLSKÁ VARIANTA LEGENDY O TŘECH BRATRECH 

Mária Kocór 

(Univerzita Rzsesów)

Podrobnější rozbor legendy týkající se osudů především bratra Lecha a založení města Hniezdno

10:30 - 11:00 

FORMOVÁNÍ ETNICKÉ A OBČANSKÉ IDENTITY V MULTIKULTURNÍ SPOLEČNOSTI 

Elena Kolesina (RUS)

11:00 - 11:30

COFEE BREAK

11:30 - 12:00

KLÍČOVÉ FAKTORY ROZVOJE JAZYKA A KONCEPCE 

Emil Heršak (Univerzita Zagreb) Ana Čapalija (Umiverzita Zagreb)

12:00 - 12:30

INTERSLOVANŠTINA A NEOLATINKA - PARALELNÍ PROJEKTY ?  

Jordi Cassany 

(Univerzita v Kiel, ES i D)

12:30 - 13:00

AMBASÁDA SLOVANSKÉ MLÁDEŽE 

Martina Vartík + Pavol Spišiak (SSG Bratislava)

Podle vzoru Evropského parlamentu mládeže vzniká z iniciativy slovenské podobný projekt sdružující zástupce mládeže slovanských zemí 

13:00 - 14:00

OBĚD

14:00 - 14:30

PÍSMO JAKO SUBTILNÍ VIZUÁLNÍ KÓD PRODUKTŮ 
Filip Cvitić (Univerzita Zagreb) 

Využití a fungování chorvatského písma v marketinku

14:30 - 15:00

PRVNÍM ZAGREBSKÝM BISKUPEM BYL ČECH 

Mariam Lipovjac (Chorvatská AV)


Významná a méně známá skutečnost, že prvním biskupem Zagrebu v roce 1094 byl český kněz Duhze Sázavského kláštera

15:00 - 15:30

CHORVATSKÁ LEGENDA O TŘECH BRATRECH 
 Kristina Repar 

(Družstvo prijatelov Glagolice) + Nedjelka Vodolšak 

( TGZ Krapina)

Prakticky u nás neznámá legenda z chorvatského města Krapina odtajní skutečný domov tří bratrů

15:30 - 16:30

PŘÍPRAVA ZÁVĚREČNÉHO USNESENÍ A DISKUSE  + SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ