komponované festivalové akce

větší multižánrové komponované festivalové akce s bohatým  a pestrým programem a za účasti mnoha významných hostů