Komentované prohlídky

prohlídky nově zrekonstruovaných prostor Stojanova gmynázia

Komentované prohlídky nově zrekonstruovaných a mimořádně zpřístupněných míst Stojanova gymnázia (Slovanský sál, Zimní sál, ..) i nově zbudovaného přímého přístupu do Bazilky. Prohlídky budou začínat každou hodinu od 11:00 - ta první bude navíc doplněna i prohlídkou slovinských stop v podzemí baziliky (MARTYRION). Součástí prohlídky budou i výstavy VZPOMÍNKY NA SOČSKOU FRONTU  a JANEZ PUHAR.

Muzejní expozice

v rámci DNE POTEVŘENÝCH DVEŘÍ (sobota 21. 5. 2016) vstup se slevou

Expozice BIBLE PRO MALÉ I VELKÉ (prohlídkový okruh "D")

Další expozice, která se zde nachází, nese název Bible pro malé i velké. Nabízí možnost shlédnout jedinečnou sbírku Biblí nebo pravou kopii Turínského plátna. Kromě historického vývoje ukazuje Bibli také jako významnou knihu inspirující lidský život v mnoha oblastech, což se poprvé a obzvláště silně projevilo v životě našeho národa poté, co soluňští bratři přišli na Moravu se svým průlomovým překladem Písma Svatého.

Epozice VELEHRAD NA KŘIŽOVATKÁCH EVROPSKÝCH DĚJIN (prohlídkový okruh "D")

Tato expozice vzbuzuje zájem o velehradskou tradici a poutavým způsobem probouzí v návštěvnících obdiv a hrdost k hmotnému a duchovnímu bohatství Velehradu jako významného poutního místa. Umožnuje vhled do historie Velehradu od jeho osídlení cisterciáckými mnichy až po současnost se zaměřením na růst cyrilometodějské ideje napříč dějinami umění a kultury

MARTYRION - SVĚDKOVÉ VÍRY 20. STOLETÍ 

(prohlídkový okruh "C")

Obnovené podzemí velehradské baziliky dnes tvoří posvátné místo připomínající křesťanské mučedníky 20. století (martyrion). Nachází se zde i ojedinělá galerie svědků víry naší doby.

Pozoruhodná je rozsáhlá sbírka dochovaných románských kamenných fragmentů původní baziliky zničené za husitských válek (1421). Velehradské martyrion uchovává věrnou kopii palladia země české, reliéf Matky Boží s dítětem. Podle legend se obraz váže až ke sv. Metodějovi, který měl tento reliéf věnovat české kněžně sv. Ludmile při jejím křtu. Do orámování obrazu jsou vloženy ostatky sv. Ludmily, sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Prokopa. Je zde vystavena i zlatá růže, dar Jana Pavla II. Velehradu.