PhDr. Karol Pieta, DrSc. 

PhDr. Karol Pieta, DrSc. (1941) je předním slovenským odborníkem na kulturu doby železné a římské, ale i na dobu stěhování národů. V rámci výzkumů tohoto období se zaměřil zejména na kulturu středoevropských Keltů. S jeho jménem je nejčastěji spojován archeologický park na Liptovské Mare - Havránku. Dr. Pieta pracoval na výzkumech na tomto místě od samého začátku v 60-tých letech 20. století a pod jeho vedením zde vzniklo i současné pracoviště experimentální archeologie. V něm se pomocí praktického experimentování s materiálem studují dobové pracovní postupy a tak se proniká hlouběji do poznání způsobu života lidí dávných dob. Jedním z výsledků práce tohoto pracoviště je i muzeum v přírodě - archeologický park, ve kterém návštěvník může vidět rekonstrukce staveb pocházející z různých dob osídlení a také samotnou keltskou svatyni se zbytkem kamenného opevnění.