Původ Slovinců

V přednášce profesora Antona Perdiha budou předloženy nejnovější genetické poznatky, zejména DNK údaje o rodokmenech, které ukazují současnou genetickou strukturu Slovinců, Čechů a Slováků. Bude ukázán čas a místo výskytu jednotlivých haploskupin, které dnes máme, stěhování jejich nositelů a význam těchto údajů pro pochopení událostí v minulosti.

Rozhovr na téma s profesorem Antonem Perdihem - https://www.cez-okno.net/clanok/stopy-slovanu-na-balkane-slovinsko