SLOVANSKÁ KULTURA

24. - 26. května 2013 KROMĚŘÍŽ

První ročník navazoval přímo na cyrilo-metodějské tradice a zaměřil se na prezentaci především domácí kultury se slovanskými kořeny. Hlavním impulsem vzniku ale byly oslavy 1150 výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu - výročí UNESCO. 

Vrcholem pestrého programu byl zahajovací "vatikánský" koncert HRADIŠŤANU A ZLÍNSKÉ FILHARMONIE, objevná výstava o jediné doložené princezně Velké Moravy SVATÉ OROSII, dětský den a koncert nejlepšího řeckého provoslavného zpěváka Achillease Chaldaiakise a pěveckého sboru FILOKÁLLIA