CISLa 2018

II. Mezinárodní lingvistická konference

PROGRAM


Eventcentrum Staré Město

čtvrtek 31. května 2018 

10.00 - 16.30 PŘEDNÁŠKY I.


sál Evropa Hodonín

pátek 1. června 2018 

10.00 - 17.00 PŘEDNÁŠKY II. 


První ročník mezinárodní konference byl úspěšný, a tak je možné a potřebné navázat a pokračovat v tradici pořádání obdobné konference. Konference opět bude opět svojí podstatou a formou zaměřena na propagaci mezislovanštiny (zjednodušený umělý jazyk, kterému Slované rozumí bez potřeby učení), ale bude se aktualizovat obsah dle náplně festivalu. V rámci konference připomeneme nejvýznamnější události týkající se hlavního zaměření festivalu a představující nejvýznamnější události, ale i písemnosti srbské. Konference se osobně zúčastní mnoho významných osobností z několika zemí. Program konference tvoří především přednášky významných odborníků, většina z nich bude atraktivní i pro veřejnost. 


Podrobný program konference, seznam všech organizátorů a další informace najdete na adrese:
https://conference.interslavic-language.org