CISLa 2018

II. Mezinárodní lingvistická konference

PROGRAM


čtvrtek 31. května 2018

Eventcentrum Staré Město

10:00 - 16:30


pátek 1. června 2018

sál Evropa Hodonín

9:30 - 17:00


První ročník mezinárodní konference byl úspěšný, a tak je možné a potřebné navázat a pokračovat v tradici pořádání obdobné konference. Konference opět bude opět svojí podstatou a formou zaměřena na propagaci mezislovanštiny (zjednodušený umělý jazyk, kterému Slované rozumí bez potřeby učení), ale bude se aktualizovat obsah dle náplně festivalu. V rámci konference připomeneme nejvýznamnější události týkající se hlavního zaměření festivalu a představující nejvýznamnější události, ale i písemnosti srbské. Konference se osobně zúčastní mnoho významných osobností z několika zemí. KONFERENCE JE PRIORITNĚ URČENA PRO OFICIÁLNÍ ÚČASTNÍKY KONFERENCE, ALE ATRAKTIVNÍ PROGRAM PŘEDNÁŠEK MŮŽE NAVŠTÍVIT I VEŘEJNOST. Více informací zde : https://cisla.slavic-union.org/2018/index.php