Andrej Pleterski

Slovinský archeolog a univerzitní profesor z Ljublinu, člen Slovinské akademie věd. Jeho výzkumným zájmem je raně středověká archeologie a historie, slovanská mytologie a raně středověké prostorové struktury. Je synem známého slovinského historika, politika a diplomata Janka Pleterského.