POLSKÁ + CHORVATSKÁ 

KULTURA 

IV. DNY SLOVANSKÉ KULTURY  1.  -  4. června 2017

Uherské Hradiště, Staré Město, Velehrad, Modrá

PROGRAM

1) dle DAT KONÁNÍ 
2) dle MÍST KONÁNÍ
3) dle TYPU PROGRAMU

FILMY

1) POSLEDNÍ RODINA (2016)
2) NA MLÉČNÉ DRÁZE (2017)

3) ÚSTAVA (2016)
4´DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY (1991)
5) MUZZIKANTI (2017)
6) BOLEK A LOLEK (pásmo)

TOP AKCE

1) NOC S MĚTODĚJEM
2) DOBRODOŠLI 
3) ŽIVÉ LEGENDY 
4) POKLADY UNESCO
5) SLAVNOSTNÍ KONCERT
6) OCHUTNÁVKA národních specialit a vín 
7) PŘEHLÍDKA filmů
8) LINGVISTICKÁ konference

SOUBORY

1) MILÁNOSZ (CZ)
2) PÁLAVA (CZ)

3) ZAOLZI MS PZKO (CZ)
4) ROZMARÝNEK (CZ)
5) ZR Istebna (PL)
6) DREVÁR Krásna n/K (SK)
7) JETELÍČEK Zagreb (HR)
8) muzika Petr Mičky (CZ)
9) VELKOMORAVANÉ (CZ)
10) BAŠČINA (HR)

VÝSTAVY

1) STEZKA GLAGOLICE (HR)
2) POKLADY UNESCO (HR) 

3) OTA NEPILÝ : Polské mariánské poutě 80.let 
4) Legendy o praotci Čechovi (CZ,PL,HR)
5) OTMAR OLIVA : Příběh sochy 
6) Moravští Chorvaté + Česká beseda Zagreb 
7) Krásy Chorvatska (HR)
8) DAVOR ŠTAMBUK :  Karikatury (HR)